MONTER ELEKTRONIK 742102

Kwalifikacje w zawodzie:

E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter-elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
2) montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;
3) instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych.

zawod-Monter-elektronik-obrazek_duzy_107561

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter-elektronik po potwierdzeniu kwalifikacji
E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektronik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego.