MONTER ELEKTRONIK 742102

Kwalifikacje w zawodzie:

E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter-elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
2) montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;
3) instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych.

zawod-Monter-elektronik-obrazek_duzy_107561

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter-elektronik po potwierdzeniu kwalifikacji
E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektronik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *